Home-Gym

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van: Homegym gevestigd aan de Piet Heinstraat 25, 2518 CB in Den Haag. KvK-inschrijfnummer: 74916475 met NL073535874B01. Voor vragen of contact kun je mailen met info@home-gym.nl.

Wanneer we in deze privacyverklaring verwijzen naar 'persoonsgegevens', doelen we op de gegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Doel van het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens
We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend om je te informeren en contact met je op te nemen voor het doel waarvoor je het desbetreffende contactformulier hebt ingevuld. Elk formulier is zorgvuldig ontworpen om alleen die informatie te vragen die relevant is voor het specifieke doel waarvoor je je persoonsgegevens achterlaat. Het verstrekken van je persoonsgegevens is volledig vrijwillig. We onderscheiden 5 soorten persoonsgegevens die we op deze website verwerken:

1. **Informatieaanvraag:** De meeste formulieren op de website hebben als doel je te informeren over specifieke (fitness)programma's, tarieven, aanbiedingen of vragen die je hebt gesteld. Per formulier wordt duidelijk vermeld welke informatie je zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om contact met je op te kunnen nemen voor de gevraagde informatie.

2. **Lidmaatschapsadvies:** Als je wilt weten welk lidmaatschap of programma het beste bij je past, vragen we om iets meer informatie dan alleen je naam, e-mail en telefoonnummer. Je wordt vrijwillig verzocht om vragen te beantwoorden over je doelstellingen, wensen en verwachtingen met betrekking tot een lidmaatschap. Je contactgegevens in combinatie met deze antwoorden worden uitsluitend gebruikt om je te informeren en adviseren over het meest geschikte lidmaatschap.

3. **Kennismakingsafspraak:** Zowel een informatieaanvraag als lidmaatschapsadvies kan worden opgevolgd door een uitnodiging om online een kennismakingsafspraak te maken. Als je ervoor kiest om dit te doen (vrijwillig!), worden je persoonsgegevens gebruikt om het door jou gekozen afspraakmoment te bevestigen via e-mail, telefoon of sms.

4. **Nieuwsbrief:** Het kan voorkomen dat je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit gebeurt altijd via een verplichte dubbele opt-in. Na aanmelding ontvang je periodiek de nieuwsbrief via e-mail om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening en algemene informatie over Homegym.

5. **Inschrijfformulier:** Soms maken we gebruik van een inschrijfformulier waarin we meer persoonsgegevens vragen dan alleen je naam, e-mail en telefoonnummer. Het inschrijfformulier dient om je de mogelijkheid te bieden digitaal lid of klant te worden van Homegym en voldoet aan alle relevante wetgeving op dit gebied. Na inschrijving nemen we telefonisch contact met je op. Je hebt altijd het recht om je inschrijving binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd te annuleren.
Nadat we je gegevens hebben ontvangen, zullen we contact met je opnemen via e-mail, sms en/of telefoon om je te voorzien van de gevraagde informatie.
Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Voor alle reguliere contactformulieren (doel 1, 2 en 3 zoals hierboven beschreven) geldt dat de gegevens 12 maanden na verstrekking worden verwijderd. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief bewaren we je gegevens zolang je bent ingeschreven; je kunt je te allen tijde zelf actief uitschrijven via een link in de nieuwsbrief. Bij een online inschrijfformulier om lid of klant te worden van ons bedrijf, bewaren we je persoonsgegevens gedurende de gehele looptijd van het lidmaatschap om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Dit geldt ook als je gegevens tussentijds zijn verwijderd uit de informatie- en/of nieuwsbriefdatabase.

Beveiliging
We nemen de veiligheid van je persoonsgegevens serieus. De verstrekte gegevens worden beveiligd met technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, gegevensversleuteling, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de gegevens en servers.
Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door jou aangevraagde informatie beschikbaar te stellen, werkt Homegym samen met derde partijen, zoals een websitebeheerder, hostingpartij, automatische telefoonconnectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Een belangrijke partner is Haasie agency. Dit bedrijf zorgt ervoor dat Homegym met jou als consument in contact kunnen komen en verwerkt/heeft dus toegang tot je gegevens. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst gesloten, waarin onder andere de veiligheid en het tijdig wissen van je persoonsgegevens zijn gegarandeerd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekking of verwijdering van persoonsgegevens
We wijzen je graag op de mogelijkheid om op verzoek je opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, in te trekken en/of te laten verwijderen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@home-gym.nl.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Indien je het niet eens bent met deze privacyverklaring of de manier waarop wij met je gegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Deze privacyverklaring kan op elk moment worden aangepast. We raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.